Paasjubel
"Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld."
(Mattheüs 28:20)

Organisatie Paasjubel

De paasjubel wordt georganiseerd en ondersteund vanuit zeven Delftse kerken. De organisatie zelf ligt in handen van leden uit de Evangeliegemeente Morgenstond, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente Delft. De organisatie wordt bijgestaan door vrijwilligers met een brede kerkelijke achtergrond. Extra hulp is overigens altijd welkom. Want ook in 2014 willen we weer net zo'n mooi interkerkelijk evenement neerzetten als in 2013. Wil je meehelpen of heb je een goed idee, neem dan contact op met de organisatie. Ook suggesties voor sponsoring zijn welkom.

Financieel bijdragen?
U kunt de Paasjubel steunen via Gironummer 4000218 t.n.v. Paasjubel te Delft.

 

Voor meer informatie of vragen;

Verder lezen

  • Geschiedenis - het ontstaan van de Paasjubel in Delft
  • Daar juicht een toon (pdf) - Artikel in het Protestants Kerkblad van Delft, maart 2010